Welkom bij kinder- en jeugdpraktijk HELDER

Opgroeien kan een ingewikkeld proces zijn. Kinder- en jeugdpraktijk Helder biedt pedagogische en psychologische hulp aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd 6 tot 18 jaar. Heeft u als ouder, verzorger of school vragen over opgroeien, leren, gedrag en emoties van uw kind of leerling dan kunnen wij u daarbij helpen.

Helder biedt laagdrempelige en kortdurende zorg in de vorm van psychologisch onderzoek en behandeling. Ook kunt u als ouder of verzorger bij ons terecht voor begeleiding bij opvoedvragen en –problemen.

helder-img-03

Leerproblemen
 • Werktempo problemen
 • Dyscalculie
 • Lees- en spellingsachterstanden
 • Handschriftproblemen
 • Dyslexie
 • Problemen met planning of geheugen
Meer informatie
helder-img-01

Gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen
 • Druk gedrag
 • Faalangst of sociale angst
 • Somberheid
 • Zwijgzaam en passief gedrag
 • Sociaal onhandig gedrag
 • Driftbuien
 • Slaapproblemen
 • Pesten
Meer informatie
helder-img-02

Opvoedvragen- en problemen
 • Omgaan met moeilijk en ongehoorzaam gedrag van een kind
 • Leren grenzen stellen, luisteren, stimuleren en waarderen als ouder.
 • Omgaan met onzekerheid en (faal)angst van een kind
Meer informatie
Samen met de ouders wordt er bekeken welke hulp gewenst is. De klachten kunnen zowel individueel als in groepsverband worden aangepakt. Onderzoek en behandeling kan in overleg ook op school plaatsvinden.

Nieuws & agenda

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Kind in het digitale tijdperk

Op woensdag 31 augustus van 20:00 tot 22:00 uur is er in Binnenbos Zeist een lezing van psychologe Leonie Fraterman en orthopedagoge Loes Rossewij over kind in het digitale tijdperk.

Voor kinderen en jongeren van de 21e eeuw is het gebruik […]

Nieuwsbrief april 2016 – Wanneer leren lezen en spellen niet vanzelf gaat…

Voor de meeste kinderen is leren lezen en schrijven iets ontzettend leuks. Ze ontdekken wat je allemaal met geschreven taal kunt en er gaat een hele nieuwe wereld voor ze open. Opeens kunnen ze lezen wat er op het briefje […]

Nieuwsbrief februari 2016 – Angst

Bibberend van de zenuwen staat Tom voor de klas. Vandaag is hij aan de beurt om een stukje voor te lezen aan de klas. Tom voelt zijn hart kloppen en zijn wangen rood kleuren. Het liefst was hij vandaag thuis […]

Dyslexieonderzoek

Heeft uw kind veel moeite met lezen en kan het de spellingregels maar niet onthouden? Is er al veel extra hulp geboden maar blijft de achterstand groot? Dan kan het zijn dat er sprake is van dyslexie. Het onderzoek en […]

Schooladvies in groep 8

In groep 8 krijgen alle leerlingen een advies voor de middelbare school. Wordt het VMBO, HAVO of toch VWO? De laatste jaren is er veel veranderd: de cito eind-toets wordt pas later in het schooljaar afgenomen en de leerkracht geeft […]